Muôn màu cuộc sống

Trong năm nay có 5 kiểu người này ”phất” lên, tiền bạc đếm không xuể: Mong bạn nằm trong số đó

Người sống tiết kiệm Đây được xem là kiểu người không có nợ, thu nhập thụ động được tạo ra từ các khoản tiết kiệm của họ đủ để đáp ứng cuộc sống này. Những người thuộc nhóm này đều có điểm chung là mức thu nhập thấp, sống khiêm …

Read More »