Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và địa chính phạm vi toàn TPHCM

Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và địa chính phạm vi toàn TPHCM

UBND TPHCM vừa có ý kiến chấp thuận chủ trương cho phép triển khai việc kết nối cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn thành phố.

Nguồn tham khảo : https://laodong.vn/cong-nghe/ket-noi-chia-se-co-so-du-lieu-cong-chung-va-dia-chinh-pham-vi-toan-tphcm-1343012.ldo

Tin Nóng

Liên tiếp ghi nhận 4 trận động đất tại khu vực miền núi

Liên tiếp ghi nhận 4 trận động đất tại khu vực miền núi Trong các …

Trả lời