Hội nghị lớn ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây quay trở lại TP Hồ Chí Minh tháng 6 tới

Hội nghị lớn ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây quay trở lại TP Hồ Chí Minh tháng 6 tới

Hội nghị “Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2024: Phát triển tương lai số” là nơi các doanh nghiệp tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi số một cách an toàn, tối ưu.

Nguồn tham khảo : https://laodong.vn/cong-nghe/hoi-nghi-lon-nganh-trung-tam-du-lieu-va-dien-toan-dam-may-quay-tro-lai-tp-ho-chi-minh-thang-6-toi-1345848.ldo

Tin Nóng

Ảnh thật giật giải ảnh AI

Ảnh thật giật giải ảnh AI Bức ảnh chụp chú chim hồng hạc không có …

Trả lời