Để di sản phát huy giá trị

Để di sản phát huy giá trị

Đánh thức kho tàng di tích lịch sử – văn hóa, hay nói cách khác, làm cho di sản biết kể câu chuyện của mình nhằm thu hút du khách đang là đề tài được quan tâm tại Bình Định.

Nguồn tham khảo : https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/de-di-san-phat-huy-gia-tri-1345913.ldo

Tin Nóng

Hậu trường bất ngờ cảnh An Nhiên phát điên trong “Trạm cứu hộ trái tim”

Hậu trường bất ngờ cảnh An Nhiên phát điên trong “Trạm cứu hộ trái tim” …

Trả lời