Hôm nay (9/8), UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa công bố mở 4 vùng hoạt động vui chơi giải trí trên Vịnh Hạ Long.

Theo đó, từ ngày 1/8, vịnh Hạ Long có 4 vùng hoạt động vui chơi, giải trí do Ban Quản lý vịnh Hạ Long quản lý, khai thác. 

Khu vực hoạt động số 1 là khu vực hang Luồn có diện tích 5,23ha. Khu vực hoạt động số 2 là Cửa Vạn, diện tích 29,56ha. Khu vực hoạt động 3 là hồ Động Tiên – hang Trinh Nữ, diện tích 32,55ha và khu vực hoạt động 4 là Cống Đỏ, diện tích 62,36ha. 

Du khách chèo kayak tại khu vực hang Luồn trên vịnh Hạ Long

Ban Quản lý vịnh Hạ Long có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên vịnh Hạ Long. 

Ngoài ra, ban Quản lý vịnh Hạ Long phải thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn và các quy định pháp luật khác có liên quan; Bổ sung đầy đủ hệ thống hạ tầng phao giới hạn, khống chế khu vực theo tọa độ đã được đo vẽ, trước khi đi vào hoạt động. 

Ban Quản lý vịnh Hạ Long chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đảm bảo an toàn hoạt động của các khu vực đã được công bố và phối hợp với UBND TP Hạ Long thống nhất quy định thời gian hoạt động cụ thể đối với hoạt động vui chơi, giải trí, tổ chức quản lý đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động. 

UBND TP Hạ Long, Sở TN&MT Quảng Ninh, Sở GTVT Quảng Ninh chịu trách nhiệm triển khai công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực quản lý của đơn vị tại các khu vực vui chơi giải trí được công bố. 

Việc công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch dưới nước như chèo thuyền kayak, đò tay trên vịnh từ nhiều năm nay.