Phước lành lớn nhất của gia đình: Tổ tiên làm 1 việc này con cháu đời sau hưởng phúc dày

Phúc đức con cái được hưởng thực ra là phúc đức do cha mẹ tích lũy

Người xưa có câu: Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Trong xã hội nhiều gia đình giàu, nhưng lại dễ mất đi phước báu đó. Điểm quan trọng là vì cha mẹ đã sử dụng hết phúc đức của con cháu trước thời hạn.

Phúc đức của con cháy đều nằm trong tay cha mẹ

Tích đức làm việc thiện thì con cháu sẽ hưởng phúc. Tiền nhân trồng câu, hậu nhân hưởng bóng mát. Tiền nhân tích đức, con cháu hưởng phúc báo.

m

Cha mẹ tích đức, chăm làm việc thiện thì con cái sẽ ngày càng giàu có. Hãy nhớ tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con cái không phải là tiền bạc hay địa vị mà là những phúc lành

Nếu cha mẹ không tích đức thì con cái sẽ không có cuộc sống tốt đẹp

Cuộc đời này có nhân có quả, thiện ác sẽ theo nhau như hình với bóng, tổ tiên gieo nhân lành thì sẽ gặt quả lành, gieo nhân ác thì sẽ gặt quả ác. Nhưng nói nghiệp báo ba đời luân hồi, nhưng thực sự nghiệp của đại đa số con người chẳng cần đợi ba đời, sẽ sớm hiện ra nơi người thân của họ mà thôi.

phuoc

Vì vậy, làm cha mẹ hãy gieo ruộng phước cho con còn quan trọng hơn là để lại tiền bạc, của cải.

Nhiều bậc cha mẹ tiêu xài hoang phí đi phước đức của con mà chẳng hai biết. Đây chính là đang hại con cái của mình. Tình yêu thực sự dành cho con cái là cha mẹ phải làm gương, làm nhiều điều thiện và tích đức thật nhiều, có thế con cáu mới lấy đó làm gương.Để lại giáo dưỡng và phúc đức cho con còn quan trọng hơn để lại tiền bạc.

mam xanh

Cổ nhân có câu: Tổ tiên tích âm đức, con cháu hưởng phúc vô tận

Chỉ khi cha mẹ biết tích đức cho con cái thì mới có phúc bền lâu. Trên đời này trời xanh công bằng làm. Nếu bạn biết tích âm đức thì tự nhiên mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Gi đình làm việc thiện sinh quý tử, nhưng gia đình làm việc xấu thì sẽ không được phước báu như vậy. Cha mẹ muốn con cái sau này không khổ thì phải bắt đầu từ bây giờ để tích phước cho con. Phúc đức con cái được hưởng thực ra là phúc đức do cha mẹ tích lũy.Nguồn tham khảo

Tin Nóng Hổi

Cả nể đến mấy thì có 2 loại người nên đề phòng, đừng mời vào nhà kẻo tai họa

Họ hàng thấy giàu thì đến, thấy nghèo thì khinh Lòng người chính là thứ …